Republika Slovenija Arhivsko spletno mesto - Oktober 2014
Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji

Spletno mesto prenavljamo zaradi sprememb, ki jih prinaša Lizbonska pogodba.

EU V ŠOLI


V okviru Partnerstva med Slovenijo in Evropsko komisijo sta Urad vlade za komuniciranje in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji s strokovno pomočjo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo izdala priročnik za učitelje o Evropski uniji »EU v šoli«, ki ga bodo prejele vse osnovne in srednje šole v Sloveniji.

 

Priročnik je zasnovan tako, da omogoča uporabo učiteljem različnih  izobraževalnih programov, predmetov in stopenj.  Sestavljen je iz sedmih vsebinskih poglavij. V prvih šestih ponuja vsebinsko podlago o nastanku EU in njenih institucijah in politikah, velik poudarek pa je namenjen življenju v EU in možnostim, ki jih Evropska unija nudi mladim. Vsa poglavja se začnejo z rubriko Sedem ključnih dejstev, ki namesto uvoda oriše bistvene poudarke poglavja. Posebej so izpostavljeni ključni pojmi ter vsebinsko pomembni poudarki. Za lažje razumevanje so dodani tudi shematski prikazi in slovarček pojmov. Poglavja se zaključijo z napotki o dodatnih informacijah na svetovnem spletu in z rubriko V razmislek, ki nudi spodbudo za razvijanje kritičnega razmišljanja v razredu. Vsem vsebinskim poglavjem sledijo delovni listi, ki so prilagojeni posameznim stopnjam v izobraževanju – I., II. in III. triadi OŠ, poklicnim srednjim šolam in gimnazijam.

 

Posebno poglavje, ki je namenjeno vključevanju tematik v učni program, vsebuje primere predstavitev posamezne teme, povezane z Evropsko unijo, v okviru obstoječih učnih načrtov. Navaja tudi konkretne predloge za medpredmetno povezovanje in različne učne metode in oblike dela.

 

Priročniku je priložen DVD, na katerem so zbrani vsi delovni listi in video-posnetki, na katere se nanašajo nekatere izmed nalog. Z njim želimo šolam in učiteljem ponuditi učni pripomoček, ki bi olajšal podajanje evropskih vsebin v programih izobraževanja. 

 

Priročnik bo tako učitelje opremil s temeljnim znanjem o Evropski uniji, z razumevanjem, kako vpliva na naše življenje, ter z zavedanjem, da njen razvoj ustvarjamo skupaj. 

 

Priročnik, delovni listi in  rešitve (194 KB) so dostopni tudi v elektronski obliki na našem spletnem mestu in http://europa.eu/teachers-corner/

 

Predstavitev priročnika je bila v torek, 28. septembra 2010, ob 10. uri v Centru Evropa, Dalmatinova 4 v Ljubljani.