Republika Slovenija Arhivsko spletno mesto - Oktober 2014
Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji

Spletno mesto prenavljamo zaradi sprememb, ki jih prinaša Lizbonska pogodba.

Deset let članstva Slovenije v EU


Prvega maja Slovenija praznuje že deset let članstva v Evropski uniji. Prvih deset let so zaznamovali za državo pomembni mejniki: leta 2007 uvedba evra in vstop v schengensko območje ter v prvi polovici leta 2008 predsedovanje Svetu EU. Poleg odprave nadzora na mejah in prostega pretoka delovne sile pa ne smemo pozabiti na pravice potrošnikov, na programe, ki mladim omogočajo izobraževanje v tujini, evropska sredstva in na še mnoge druge pravice in dosežke, ki so še posebej pomembni za življenje državljanov Slovenije. 

DOGODKI IN AKTIVNOSTI OB 10. OBLETNICI

V Tednu Evrope, med 5. in 9. majem 2014, se bodo po Sloveniji odvijale različne dejavnosti.

  

Na Dan Evrope, 9. maja 2014, ob 20. uri, bo v Kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) v Vitanju potekala državna proslava ob 10. obletnici vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo. 
Slavje je zgrajeno iz razvojne navpičnice slovenske umetnosti ter vzorčeno s slovensko umetniško besedo, z visoko pesmijo Gregorja Strniše. 

Pretok časa v slavju bo zajemal vzorce iz duha časa XXI. stoletja in univerzalnega časa ljudskega ter planetarnega. Državno proslavo si lahko ogledate na spletni strani.

         

9. maja 2014, ob 15.30 uri, bo v Hotelu Lev v okviru projekta »Več Evrope - več Slovenije« potekal posvet »Izzivi EU v luči desete obletnice članstva«. Vabljeni k ogledu video posnetka.

 

Urad Vlade RS za komuniciranje je ob deseti obletnici članstva Slovenije v Evropski uniji pripravil zunanjo razstavo fotografij »Doma v Evropi. 10 let v EU.«, s katero javnosti predstavlja bogat slovenski prispevek k skupni evropski naravni in kulturni dediščini.

Otvoritev razstave bo 8. maja 2014 ob 19. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.

  

Ministrstvo za zunanje zadeve in Urad Vlade RS za komuniciranje sta pripravila publikacijo Deset let Slovenije v Evropski uniji, v kateri člani nekdanje Ožje pogajalske skupine za pristop Slovenije v EU predstavljajo svoje videnje članstva v EU. 

   

Oglejte si video prispevke, v katerih 15 sogovornikov predstavlja izkušnje in mnenja o spremembah, ki jih je članstvo v EU prineslo v njihovo delovno in vsakdanje življenje.

   

Pri obeležitvi bodo aktivno sodelovale tudi nevladne in humanitarne organizacije, med drugim s  projekti (42 KB), ki so sofinancirani s strani Urada Vlade RS za komuniciranje.

     

Vabljeni, da se nam pridružite!DRŽAVLJAN SLOVENIJE JE DRŽAVLJAN EU

Državljani Slovenije smo ob vstopu v Evropsko unijo postali tudi državljani EU in dobili pravice, ki so skupne vsem prebivalcem držav članic EU. Med drugim nam omogočajo, da sodelujemo v demokratičnem življenju EU in aktivno sooblikujemo politike in zakone, ki jih pripravljajo evropske institucije.

  

Smo državljani Slovenije zadovoljni z življenjem v EU?

Podatki evropskega statističnega urada Eurostat, ki so bili objavljeni marca 2014, kažejo, da so državljani 28 članic Evropske unije v glavnem zadovoljni s kakovostjo življenja. Pri analizi so upoštevali več dejavnikov, med drugim pričakovano življenjsko starost, osip v šolah, preživljanje prostega časa, gospodarsko varnost, temeljne pravice in drugo.

 

Na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen) so državljani EU v povprečju zadovoljstvo s kakovostjo življenja ocenili s 7,1. Najbolj zadovoljni so na Danskem (8,4), najmanj v Bolgariji (5,5). Najbolj zadovoljni so v skandinavskih državah, pa tudi v Luksemburgu, na Nizozemskem in v Avstriji (7,7), manj pa na vzhodu, v Grčiji (6,2), baltskih državah. Ob Bolgariji so samo še na Madžarskem zabeležili oceno pod 6. V Sloveniji smo, kot kažejo podatki (7), povprečno zadovoljni.

 

Prihodnost Evrope

Raziskava ''Prihodnost Evrope'', ki jo je Eurostat objavil marca 2014, kaže, kako državljani EU zaznavajo EU in njene prihodnje usmeritve.

  

Na vprašanje, katere so glavne prednosti oz. kakovosti EU, je 29% vprašanih Slovencev odgovorilo, da je to gospodarska, industrijska in trgovinska moč EU. Na drugem mestu so dobri odnosi med članicami državami EU (29%), na tretjem pa življenjski standard državljanov EU (28%). 

     

Na vprašanje, kateri so glavni izzivi EU, 65% vprašanih državljanov Slovenije meni, da je to brezposelnost. Na drugem mestu je socialna neenakost (35%) in na tretjem nezadostna gospodarska rast (21%).

Več»