Republika Slovenija Arhivsko spletno mesto - Oktober 2014
Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji

Spletno mesto prenavljamo zaradi sprememb, ki jih prinaša Lizbonska pogodba.

Partnerstvo med Slovenijo in Evropsko komisijo


Evropska komisija in Urad vlade za komuniciranje v imenu slovenske vlade sta marca 2007 podpisala sporazum o upravljavskem partnerstvu na področju komuniciranja zadev Evropske unije (Partnerstvo), za obdobje štirih let.

 

Slovenija je bila druga država članica, ki je Partnerstvo vpeljala. Prva je k takemu sodelovanju pristopila Nemčija.

 

Cilj Partnerstva je usklajeno komuniciranje o evropskih zadevah s strani Evropske komisije, Evropskega parlamenta in slovenske vlade. Predstavniki vseh treh institucij zato za vsako leto pripravimo letni komunikacijski program, ki zajema različne aktivnosti za več ciljnih javnosti (mladi, strokovne javnosti, NVO, državljani). S tem zagotavljamo priložnosti za predstavitev in razpravo o različnih vidikih evropskih tematik, ki se dotikajo vsakdanjega življenja državljanov.

  

V okviru Partnerstva so se v Sloveniji od leta 2007 izvedli že številne aktivnosti, ki zaradi svoje idejne, organizacijske, vsebinske in multiplikatorske vrednosti veljajo kot primeri dobrih praks.

 

V prvih dveh letih izvedbe Partnerstva smo naslavljali predvsem mlade, zainteresirano širšo javnost in nevladne organizacije. Po dveh letih izvajanja Partnerstva je bila opravljenja evalvacija, ki je ugotovila, da so programi zaradi vključitve idej vseh partnerjev in njihovih izkušenj boljši, prodornejši, zanimivejši in bolj inovativni kot če bi vsaka institucija ločeno komunicirala.

 

Letno izvedemo štiri do pet programov. Številni programi se nadaljujejo tudi po prenehanju podpore Partnerstva, prav tako pa se v okviru drugih projektov nadaljujejo nekatera orodja, prvotno uporabljena v programih Partnerstva.

  

Z letom 2011 se je zaključil prvi štiriletni sporzum o Partnerstvu in zaradi izjemno dobrih izkušenj in rezultatov sta januarja 2011 Evropska komisija in Urad vlade za komuniciranje v imenu slovenske vlade sklenila nov štiriletni sporazum.  

 

V letu 2012 smo začeli z naslednjimi projekti:

  

Drugi projekti (leto 2013):

    

Novi projekti (leto 2014):

   

 Vrednost razpisov (90 KB)