Republika Slovenija Arhivsko spletno mesto - Oktober 2014
Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji

Spletno mesto prenavljamo zaradi sprememb, ki jih prinaša Lizbonska pogodba.

Študenti


 


Današnje generacije mladih živite v hitro razvijajočem se okolju. Hkrati ste prva generacija, ki živi v Evropi brez meja in v miru. To prinaša svobodna potovanja, širše možnosti študija in zaposlovanja.

Edina ovira je, kje se informirati o MOŽNOSTIH in PRILOŽNOSTIH?  


 

MLADINSKI PORTAL: zagotavlja hiter in enostaven pristop do ustreznih informacij za mlade o študiju, zaposlovanju, prostovoljnem delu in izmenjavah ter o pravicah. Cilj portala je tudi vključiti mlade v aktivno sodelovanje v javni družbi ter prispevati k njihovemu aktivnemu državljanstvu.

 


MLADI V AKCIJI: Program, ki je namenjen mladim v starosti od 15 do 28 let. Omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih (npr. mladinskih izmenjav, Evropske prostovoljne službe, usposabljanja in povezovanje na področju mladinskega dela). Sodelujejo lahko različne organizacije na področju mladine in neformalne skupine mladih.

  

 

 

EURODESK: je brezplačni informacijski servis Evropske komisije, ki nudi evropske informacije za mlade. Namenjen je tako mladim samim kot tudi tistim, ki se pri svojem vsakdanjem delu srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji – svetovalcem, učiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem in drugim. Po pomoč pri iskanju informacij se lahko obrnete na Eurodesk Slovenija ali katerega izmed regionalnih partnerjev.      

 

AKTUALNI NATEČAJI IN RAZPISI:

 

1. Kako študentje vidijo migrante v EU?

 

Evropska komisija vabi študente na vseevropski multimedijski natečaj na temo položaja migrantov v Evropi.

 

Namen natečaja je spodbujanje konstruktivne razprave ter razmislek o vlogi in položaju migrantov v EU. Ob tem želi Evropska komisija spodbuditi obetavne mlade evropske talente, da predstavijo svoje videnje.

 

Natečaj je namenjen študentom, starejšim od 18 let, ki študirajo na fakultetah za umetnost, novinarstvo, avdiovizualne medije in komunikologijo v katerikoli državi EU ali na Hrvaškem.

 

Fakultete lahko sodelovanje svojih študentov prijavijo do 30. aprila 2013, študentske izdelke pa morajo predložiti do 21. junija letos. Udeleženci lahko sodelujejo v treh kategorijah: fotografija, plakat in videoposnetek.

 

Več informacij o natečaju.

 

Dodatne informacije lahko najdete tudi na portalu EUekspres.

 

2. Organizacija European Youth Press je objavila več aktualnih natečajev za novinarje in študente novinarstva

(rok za prijavo je potekel) 

 

 

Med drugim bi vas radi posebej opozorili na program izobraževanja s področja finančno-ekonomskih zadev za skupino 16 novinarjev iz jugovzhodne Evrope (Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Črne Gore, Romunije, Srbije in Slovenije), ki ga organizira agencija Reuters.

 

Program obsega dve desetdnevni izobraževanji pod vodstvom izkušenih novinarjev, in sicer v Londonu (od 15. do 26. aprila) in Berlinu (od 16. do 27. septembra), ter obisk Bruslja in Frankfurta, kjer se bodo udeleženci srečali z oblikovalci politik in novinarji, ki poročajo o evropskih finančnih in političnih zadevah.

 

Na natečaj se lahko prijavijo poklicni novinarji z najmanj dveletnimi delovnimi izkušnjami pri priznanem tiskanem ali spletnem mediju, radiu ali televiziji.  Kandidati morajo imeti izkušnje z novinarskim poročanjem o ekonomskih zadevah ali dokazati zanimanje za ekonomske in politične zadeve, zahtevano pa je tudi dobro znanje angleščine.

 

Rok za prijavo je 10. februar 2013. Potne stroške ter stroške namestitve in bivanja krije organizator.

 

Več informacij o natečaju.

 

Dodatne informacije lahko najdete tudi na spletni strani European Youth Press.